Garantivillkor Garantibestämmelser är de som gäller enligt svensk lag. Ingen garanti gäller som bekant för delar som använts för trimning och tävlingsbruk. Är det uppenbart att det är något fel på produkten så löser vi så klart det. Annars gäller Ingen ersättning utgår för delar eller vätskor som skadats utöver den köpta produkten.

Returer/Reklamationer Kontakta oss innan du returnerar, eller reklamerar, något till oss för överenskommelse om lämpligaste transport sätt. Vi tar inte emot försändelser belagda med mottagarfrakt eller lösen, dessa försändelser returneras avsändaren.

Information om ångerrätt Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

På ej lagerförda varor tillkommer avgift på 20% av värdet

Ej utlösta försändelser. För ej utlösta försändelser debiterar vi fraktkostnaden + 50:-  för att täcka våra kostnader. Minsta kostnad 300:-. Om detta inte betalas går det till inkasso.


På tävlingsmotorer och delar till dessa lämnas ingen garanti.I de fall man kan klargöra att felet beror på en monterings miss i från vår sida står vi för att detta åtgärdas. Fel på material som tillverkaren ej tar som reklamation,så byts den och debiteras kund samt kostnader i samband med detta.
Då man i en tävlingsmotor ökar effektenbetytligt mot vad motorn ursprungligen var avsedd för är det ganska enkelt att förstå att man som förare/ägare tagit över ansvaret för hållbarheten (övervarv,skötsel mm). För att man monterat tex smidda kolvar/vevstakar så är det i sig ingen garanti för att motorn blivit "Sprängsäker" således är ju motorblock och ofta vevaxel mm ofta standard delar, i 9 fall av 10 är orsaken till haveri övervarv,brist på olja,vibration/obalans i svänghjul koppling.


Väl mött på Tävlingarna

Reine